Laskentatoimi-haastavat tehtävät – Hinta 29 €

Laskentatoimi-haastavat tehtävät on luotu viimeisille lukukuukausille testaamaan oikeata osaamistasoasi. Tehtävät ovat suurimmalta osin saman tasoisia tai vaikeampia kuin pääsykokeissa yleensä ja haastavat sinut aidosti. Paketti sisältää 90 laadukasta ja vähintään pääsykoetasoista tehtävää. Osa tehtävistä on tätäkin vaikeampia.

Voit tilata tehtävät jo kun aloitat lukuprojektin, mutta suosittelemme tekemään haastavia tehtäviä vasta viimeisimpinä lukukuukausina. Oikein/väärin -väittämät ovat hyvä tukiranka lukemiseen alussa ja keskivaiheilla, mutta parhaan viimeistelyn saat tehtyä haastavien tehtävien avulla. Tehtävät on jaettu tasaisesti kirjojen aiheiden kesken ja ne auttavat sinua löytämään juuri ne aihealueet, joihin sinun kannattaa keskittyä loppua kohden.

Voit tilata Laskentatoimi-haastavat tehtävät lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: kylteriksi@gmail.com

Kerro viestissä tuotteen nimen lisäksi yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisään.

Esimerkkitehtävä

Mikä seuraavista konserneihin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

1. Konsernit voidaan jakaa tuotanto- ja vaihdantaprosessien perusteella alistuskonserneihin ja rinnakkaiskonserneihin.
2. Vertikaalisen konsernin muodostavat yritykset, jotka edustavat saman elinkeinohaaran
erilaisia tuotantovaiheita tai vaihdantaprosessin eri osia.
3. Alistuskonsernin tapauksessa emoyrityksen määräysvalta ei voi olla toisessa tytäryrityksessä välitön ja toisessa välillinen.
4. Horisontaalisen konsernin muodostavat yritykset edustavat samaa elinkeinohaaraa mutta eri teollisuuden alaa.

Mainokset