Kauppakorkeakoulun pääsykokeen laskin

Olemme saaneet paljon kyselyitä pääsykokeessa käytettävästä laskimesta. Mikä oikeastaan siis on ”nelilaskin”, jota pääsykokeessa saa käyttää ja mitä sillä voi siis tehdä?

Ensinnäkin, laskimen käyttöä kannattaa harjoitella paljon ennen pääsykoetta ja aloittaa nelilaskimen käyttö heti kun aloitat matematiikan harjoittelemisen. Nelilaskin, jota pääsykokeessa käytetään sisältää vain kerto-, plus-, jako- ja vähennystoiminnot. Neliöjuurta ei tavallisesti ole, mutta joistain nelilaskimista se voi löytyä. Pääsykokeessa sinulle kuitenkin annetaan laskin, jossa ei yleensä ole neliöjuurta. Tässä on pääsykokeissa näkynyt, jopa paikkakuntaeroja samana vuonna, joka on omalla tavallaan outoa. Mitään etua tästä ei tietyn paikkakunnan pääsykoelaisille kuitenkaan ole ollut, sillä neliöjuurta ei ole kokeissa tarvittu.

Potenssinäppäintäkään ei ole olemassa, mutta useimmissa nelilaskimissa on piilotettu potenssi. Kun näppäilet esimerkiksi 2 * 2 ja sen jälkeen painat =, niin laskin jatkaa potenssin laskemista. Tätä kikkaa saatat tarvita pääsykokeessa.

Nelilaskimia saat ostettua esimerkiksi Suomalaisesta kirjakaupasta tai hyvin varustellusta tavaratalosta. Esimerkki nelilaskimesta löytyy täältä.

Laskemisen iloa!

Kylteriksi.com tiimi

Mainokset

Kauppatieteiden yhteishaku 2017 on nyt auki! Lyhyesti pisterajoista ja hakukohteista

Yhteishaku kauppakorkeakouluihin ympäri Suomen on alkanut tänään ja sulkeutuu 5.4!

On siis aika päättää, mihin kauppakorkeakouluun haet. Jos sinulla on epävarmuutta siitä, miten pääsykoepisteytykset toimivat kauppakorkeaan hakiessa tutustu sivuillamme olevaan tarkkaan selitykseen esimerkkeineen.

Tärkeintä on kuitenkin se merkittävin kysymys – missä haluat opiskella?

Ensimmäinen yhteishakukohde sinulla kannattaa olla se koulu, mikä sinua kiinnostaa eniten. Saat ensimmäiseen hakukohteeseen nykymallilla 3 ensisijaisuuspistettä. Tämä tarkoittaa, että saat 3 pistettä vielä pääsykoepisteisiin lisää! Tämä on erittäin suuri etu ja esimerkiksi Aallonkin kauppakorkean pisterajat tuntuvat heti inhimillisemmältä, kun ymmärrät ettei sinun tarvitse saada läheskään täysiä pisteitä kokeesta, päästäksesi sisään.

Suositellemme tutustumaan yliopistojen omilla sivuilla niihin aineisiin, joita koulut tarjoavat. Tärkeintä kauppakorkeakoulussa on, että opiskelet sitä, mikä sinua kiinnostaa. Jos sinua kiinnostaa esim. rahoitus, kannattaa sinun hakea ensimmäisenä Aaltoon ja toisena Vaasaan. On myös kuitenkin tärkeää huomata, ettei esim. Aaltoon hakeminen kannata olla itseisarvo, vaikka se usealle tuntuu olevan. Tutustu rauhassa kaikkiin yliopistoihin, kaupunkeihin ja niiden tarjontaan – saatat yllättyä iloisesti muistakin kuin Helsingistä, jota yleensä pidetään ainoana oikeana. Kylteriksi.com tiimin laajalla kokemuksella monista yliopista voimme sanoa, että ei ole kauppakorkeakoulua, joka ei olisi yllättänyt positiivisesti.

Kauppatieteellisen yhteishaun hakukohteiden pistejärjestys vaihtelee vuosittain aina hiukan. Mutta on hyvä muistaa, että isoimmat usein pitävät pintansa (esim. Aalto). Aaltoon ei ole järkeä hakea minään muuna kuin ykkösvaihtoehtona, mikäli sinne haluat.

Ennustamme, että tänä vuonna pääsykoerajat menevät seuraavassa järjestyksessä.

1. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
2. Turun kauppakorkeakoulu
3. Tampereen yliopisto
4. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
5. Vaasan yliopisto
6. Lappeenrannan teknillinen yliopisto
7. Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteet Kuopio
8. Jyväskylän yliopisto, yrityksen taloustiede
9. Oulun yliopisto
10. Jyväskylän yliopisto, taloustiede
11. Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteet Joensuu

Energiaa ja jaksamista kevääseen!

Kylteriksi.com tiimi

Faktoja kauppakorkeaan hakemisesta

On jo maaliskuu ja pääsykoe lähenee päivä päivältä. Tänään blogimme tarjoilee hieman faktoja kauppakorkeakoulun hakemiseen liittyen. Käydään ensiksi läpi pari väittämää, joihin usein törmää kauppakorkean pääsykokeista puhuttaessa ja siitä pitävätkö ne paikkansa.

Väite: Valmennuskursseista on hyötyä kauppakorkeaan haettaessa.

Tämä on ehdottoman totta. Vaikka valmennuskurssit usein ylimyyvät sitä, että ilman niitä ei voi selvitä, ovat ne erittäin hyödyllinen työkalu pääsykokeisiin lukemiseen. Monet meistä kylteri.cominkin pitäjistä oppivat lähiopetuksen avulla paljon paremmin kuin vain kirjoja lukemalla, jonka takia tukeuduimmekin valmennuskursseihin hakiessamme. Valmennuskursseilla pystyt myös pyytämään apua sinua askarruttaviin kysymyksiin ja saat usein vastauksen heti. Tämä on erittäin suuri positiivinen asia valmennuskursseissa, sillä epävarmuus ja osaamattomuus on erittäin turhauttavaa muutenkin rankassa pääsykoeprosessissa.

Väite: Internetistä löytyy luotettavaa ja hyödyllistä tietoa pääsykokeisiin liittyen.

Vaikka emme suosittele Suomi24:ssä ja vauva.fissa käymistä pääsykokeista puhuttaessa, löytyy Internetistä silti huomattavan paljon hyödyllistä tietoa kauppatieteelliseen pääsykokeisiin liittyen. Loppujen lopuksi, luottaisitko Suomi24:ssä olevaan tietoon missään muussakaan asiassa? Oman sivustomme lisäksi yhteishaun virallinen sivu sekä yliopistojen viralliset sivut on erittäin luotettavia ja hyviä lähteitä.

Internetistä löytyy myös kaikkien valmennuskurssien hinnastot ja tuotteet. Näitä kannattaa verrata ehdottomasti huolella, sillä valmennuskurssien hinnoissa on suuria eroja. Löydät kaikki kauppatieteellisen valmennuskurssien linkit helposti etusivultamme. Suositelemme myös vahvasti tutustumaan tarjoamiimme tehtäviin, vaikka valitsisitkin jonkun valmennuskurssin oppimisesi tueksi.

Loppuun vielä hieman tilastotietoja kauppakorkeaan hakemisesta:

Kauppakorkeaan hakee vuosittain yli 12 000 opiskelijaa

Kauppakorkeaan sisään pääsee n. 8-10% kaikista hakijoista

Vuonna 2016 pääsykoerajojen vaihteluvälit olivat seuraavat:

Maksimi yhteispistevalinta: 60,25 pistettä
Minimi yhteispistevalinta: 45,00pistettä
Maksimi koepistevalinta: 32,25 pistettä
Minimi koepistevalinta: 24,25 pistettä

Tsemppiä luku-urakkaan!

Kylteriksi.com tiimi

Osaa ainakin nämä asiat pääsykokeessa!

Yhteishaun avautuminen on aivan nurkan takana. Olethan jo aloittanut lukemisen? Tässä muutam vinkki lukemisen helpoittamiseen ja siihen, mihin eri pääsykoekirjoja lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Johtaminen ja markkinointi

Klassiset koulukunnat, Kerinin kuvaus markkinointiajattelun ja markkinointiteorian kehittymisestä, Solbergin yhdeksän strategisen ikkunan malli, erilaiset kansainvälistymisstrategiat, PESTE-analyysi, SWOT-analyysi, viiden kilpailuvoiman malli, mitä on strategia ja minkälaisia haasteita siihen liittyy, 4P-mallin osa-alueet, palvelujen ja tuotteiden erot, palvelujen markkinointi ja johtaminen, kuluttajakäyttäytymisen ja B2B-asiakkaan käyttäytymisen erot, prosessijohtaminen, imago, brändi, maine, henkilöstöjohtamisen kehitys ja mallit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Tuloslaskelma ja tase ja niiden erät, IFRS:n erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön, tunnusluvut, WACC, CAPM, välirahoitus, vieraan pääoman kustannus, oman pääoman kustannus, yrityksen ohjausjärjestelmät, kustannuslaskenta, katetuottoanalyysi ja investointilaskelmat.

Taloustiede

Erilaiset kustannuskäsitteet, absoluuttinen ja suhteellinen etu, tarjonta ja kysyntä, ulkoisvaikutukset, monopoli, mittakaavaedut, työn kysyntä, yrittäjyys ja alalletulo, käyttäytymistieteellinen mikrotaloustiede, erilaiset hinnoittelupelit (kannattaa opetella kirjan kolmas kappale erityisen hyvin), strateginen kilpailu oligopolistisilla markkinoilla, kansantalouden tilinpito, talouskehitys ja talouskasvu, suhdannevaihtelut ja käyttäytymistieteellinen makrotaloustiede.

Talousmatematiikka

Korot, indeksit, tasaerälaina ja tasalyhennyslaina.

 

Yllä olevat aiheet ovat hyviä kandidaatteja pääsykokeen kysymyksiksi, jonka vuoksi on suositeltavaa tarkastaa, että osaat nämä aiheet. Pääsykoekirjat sisältävät runsaasti vielä asioita näiden asioiden lisäksi, mutta tähän on nostettu tärkeimpiä asioita. Jos koet hallitsevasi kaikki, tai edes suurimman osan yllä olevista asioista, niin osaamisesi on jo erinomaisella tasolla, vaikka kokeeseen on aikaa.

Tsemppiä kevääseen!

 

Kylteriksi.com tiimi

Laskentatoimi pääsykoekirja-analyysi

Kuten johtamisesta ja markkinoinnista, niin myös laskentatoimesta ja rahoituksesta on mahdollista saada pääsykokeessa 13 pistettä eli 37,5% koko kokeen pisteistä. Kirjana on jälleen Yrityksen taloushallinto tänään.

Viime vuoden pääsykoe oli hieman yllättävä, sillä kysymykset perustuivat edelleen suurimmilta osin  niihin asioihin, jotka olivat jo edellisen kirjan painoksessa vuonna 2015. On siis hyvinkin todennäköistä, että tänä vuonna pääsykokeessa kysytään tämän uudemmaan painoksen asioita enemmän. Näitä ovat erityisesti konserniin, IFRS-tilinpäätökseen ja yrityksen sisäiseen valvontaan liittyvät asiat. Toisaalta vanhat pääsykokeet myös näyttävät hyvin selkeästi, että mistä asioista yleensä kysytään.

On olemassa muutama asia, jota kysytään miltei joka vuosi pääsykokeessa. On miltei varmaa, että investointilaskelmista tulee olemaan diskonttaustehtävä ja toinen erittäin yleinen tehtävä on katetuottoanalyysista. Nämä asiat kannattaa osata hyvin, sillä ne ovat helppoja pisteitä pääsykokeessa, kunhan muutaman tehtävän niitä on tehnyt. Voit esimerkiksi harjoitella vanhoilla pääsykokeilla näitä tehtäviä.

Kirjan toinen kappale käsittelee tunnuslukuanalyysia, jossa esitetään useita erilaisia kaavoja. Nämä kaavat on syytä opetella ulkoa. Tuotto- ja lisäarvomallit ovat kuitenkin sellaisia, joista on melko hankala saada sopivaa pääsykoekysymystä aikaiseksi lähinnä sen takia, että tehtävästä tulisi hyvin raskas. Jos osaat jo kaiken muun, niin opettele vielä nämäkin kaavat. Ne eivät kuitenkaan missään nimessä ole keskeisimpiä asioita. Laskuja oppii vain yhdellä tapaa – tekemällä tehtäviä. Vaikka kaavat ovatkin yksinkertaisia, kannattaa niitä harjoitella ihan oikeiden tehtävien parissa. Kylteriksi.comin tehtävissä on hyviä soveltavia tehtäviä näistä asioista. Ne osaamalla osaat varmasti myös pääsykokeen laskutehtävät.

Kirja sisältää erittäin paljon asiaa, vaikka onkin sivumäärältään melko lyhyt. Informaation paljous voi ahdistaa, mutta suurimmilta osin kirjan asiat ovat kuitenkin melko selkeitä. Suurinta päänvaivaa varsinkin alkuvaiheessa aiheuttavat edellä mainitut kaavat. Ne jäävät kuitenkin yllättävän hyvin mieleen, kun asian eteen viitsii nähdä hieman vaivaa. Kirjoita vaikka kaikki kaavat yhdelle paperille ja opettele kaavat siitä.

Tässä kirjan painoksessa diskonttaus selitetään erittäin nopeasti ja paljon epäselvemmin kuin aikaisemmassa painoksessa. Tämän takia suosittelemme, että harjoittelet diskonttausta esimerkiksi vanhoilla pääsykoekysymyksillä. Tehtävien rakenne on ollut tähän asti aina sama, joten vanhat tehtävät sopivat erinomaisesti harjoitteluun ja asian oppimiseen. Niin kuin edellä jo todettiin: laskutehtävät oppii harjoittelemalla.

Loppujen lopuksi kirja on melko selkeä, vaikka varsinkin alkuvaiheissa se voi tuntua epäselvältä. Useampi lukukerta on varmasti tarpeen, jotta kaikki asiat voisi sisäistää. Niin kuin jo varmasti tiedät, on tehtävien tekeminen kaikkein tehokkainta opiskelua. Kylteriksi.comin laskentatoimen ja rahoituksen tehtävät on laadittu niin, että kirjassa esitetyt irralliset asiat muodostuvat yhdeksi selväksi kokonaisuudeksi. Koska kirjassa on erittäin paljon asiaa, josta ei vielä pääsykokeessa ole kysytty, on tehtäväpaketin hankkiminen suositeltavaa. Tehtäviä tekemällä saat selville oikean osaamistasosi. Tehtäväpakettimme tehtävät kattavat koko pääsykoekirjan asiat ja ne on laadittu ajatuksella oikeita pääsykoetehtäviä silmällä pitäen. Osaamalla jokaisen Kylteriksi.comin harjoitustehtävän on oikea pääsykoe sinulle lasten leikkiä.

Ensi kerralla tarkastelemme Taloustieteen pääsykoekirjaa.

– Kylteriksi.com tiimi

Johtaminen&Markkinointi pääsykoekirja-analyysi

Akatemiasta markkinapaikalle on ollut kauppakorkean pääsykoekirjana jo kolme vuotta. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna tämän kirjan osalta on mahdollista saada pääsykokeesta 13 pistettä. Vuonna 2015 kirjasta tehtiin uusi painos, jossa uutta asiaa vanhaan painokseen verrattuna tuli loppujen lopuksi yllättävän vähän, vaikka kirjaan tulikin kokonaan yksi uusi kappale. Pääsykoetta ajatellen uusin painos on kuitenkin ehdottomasti hankittava. Koska kirja on nyt jo neljättä vuotta mukana yhteisvalinnassa, antaa se vanhoille hakijoille pienen etulyöntiaseman. Kirja kuitenkin on pääsykoekirjoista helppolukuisin ja erittäin nopeasti sisäistettävä, joten myös ensi kertaa hakevien on täysin realistista saada kokeessa kirjan kysymyksistä täydet pisteet.

Koska kirja on nyt neljättä vuotta pääsykoekirjana, on kolmena edellisenä vuotena kirjasta ehdittykysymään jo paljon ja jokainen keskeinen asia. Ennen lukemisen aloittamista on erittäin suositeltavaa katsoa edellisen vuoden pääsykokeista, minkälaisia asioita kokeessa yleensä kysytään. Kun katsoo kolmen edellisen vuoden kokeita, näkee niistä hyvin, että kysytyt asiat ovat samankaltaisia vuodesta toiseen. On siis hyvä opetella ainakin ne asiat, joita on kysytty edellisinä vuosina. Kirjan viimeinen kappale on jätetty tähän asti melko vähälle huomiolle, joten jos kokeentekijät haluavat kysyä jotakin uutta, tulee se varmasti joko kirjan viimeisestä kappaleesta tai uuden painoksen tuomasta kakkoskappaleesta.

Kirjasta löytyy useampikin erilainen case-kappale, jotka vaivaavat jokaista hakijaa vuodesta toiseen. Pitääkö case-kappaleet osata kuinka hyvin ja voidaanko niistä kysyä? Edellisenä kolmena vuotena ei ole ollut yhtäkään kysymystä case-kappaleista. Kylteriksi.com tiimi kokee erittäin epätodennäköiseksi, että tänäkään vuonna niistä kysyttäisiin yhtään mitään. Syy tähän johtuu siitä, että case-kappaleiden tarkoitus on konkretisoida teoria, jonka olet jo lukenut. Pääsykokeessa kysytään nimenomaan teoreettista osaamista ja jos osaat teorian, niin osaat myös soveltaa sitä käytännössä. Tietenkään emme voi luvata, että case-kappaleista ei tulisi kysymyksiä, mutta priorisoi lukemisesi niin, että et erityisesti painota case-kohtia.

Itsessään kirja on varmasti pääsykoeurakan helpoin kirja, sillä se vaatii ainoastaan muistamista eikä niinkään mitään syvällistä ymmärtämistä. Tämän lisäksi tästä kirjasta kysytyt kysymykset kattavat 32,5 % koko kokeen pistemäärästä, jonka takia siihen kannattaa panostaa. Sinun ei tarvitse muistaa joka ikistä teoriaa tai joka ikistä tutkijan nimeä ja vuosilukua. Merkittävimmät teoriat ja nimet sen sijaan tulee osata. Näitäkin nimiä ja teorioita on toki useita, mutta kun luet ajatuksella kirjan muutaman kerran ja piirrät vaikka ajatuskarttoja, niin kirjan sisältö selkeytyy varmasti.

Paras tapa opetella Akatemiasta markkinapaikalle tapainen kirja kannesta kanteen, on ensin lukea kirja niin, että siitä saa hyvän kuvan ja saa käsityksen niistä asioista, jota kirja käsittelee. Tämän jälkeen toisella lukukerralla kannattaa keskittyä lukemaansa tarkemmin ja alkaa tehdä vaikka muistiinpanoja.

Tämän jälkeen on erittäin tärkeää testata osaamistaan harjoituskysymyksillä. Harjoituskysymyksien tekeminen on äärimmäisen tehokasta, sillä ne kertovat sinulle suoraan miten hyvin kirjan sisällön osaat. Tämän lisäksi ne näyttävät sinulle ne asiat, joita et vielä osaa. Tällä tavalla voit käyttää opiskelusi tehokkaasti sen asian opetteluun, jota et vielä osaa. Älä käytä aikaasi asiaan, jonka jo osaat. Harjoituskysymyksien tekeminen on myös täydellinen tapa kerrata juuri opiskeltuasi asiaa.

Jotta harjoituskysymysten tekemisestä voisi saada täyden hyödyn, on tehtävien oltava laadukkaita ja hyvin suunniteltuja. Kylteriksi.com tarjoaa 90 haastavaa monivalintatehtävää ja satoja oikein/väärin -väittämiä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjasta. Tehtävät on laadittu niin, että ne edistävät oppimistasi ja konkretisoivat sinulle osaamistasosi. Harjoittelemalla tehtävillämme ja osaamalla niistä jokaisen, tulevat itse pääsykoekysymykset tuntumaan erittäin helpoilta.

Energistä alkavaa vuotta!

Kylteriksi.com tiimi

Kauppakorkeakoulun yhteishaun muutokset

Kevään 2017 kauppatieteiden valinnassa moni asia muuttuu perinteisestä kauppatieteisiin hakemisesta. Selkeästi suurin muutos on, että vuodesta 2017 lähtien kauppatieteellisiin otetaan uusia opiskelijoita myös pelkällä todistusvalinnalla. Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään enintään 20 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

Toinen muutos on, että joihinkin hakukohteisiin haetaan myös haastatteluja apuja käyttäen. Hakukohteisiin, joissa käytetään haastattelua, ei valita ylioppilastodistusten perusteella.

Yhteispistevalintapisteiden perusteella täytetään aloituspaikoista hakukohdekohtaisesti noin 50 % ja koepistevalintapisteiden perusteella noin 30 %.

Valittavista 60 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutujärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (ns. ensikertalaiskiintiö). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Pisteiden määräytyminen

Todistusvalintajono: pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella.

Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet (yhteispistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden summasta.

Koepistejono: Koepistevalintaa varten valintapisteet (koepistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden ja koepisteiden summasta.

Haastatteluvalintajono: Haastatteluvalintaa varten lopulliset valintapisteet (haastattelupistevalintapisteet) muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden ja haastattelupisteiden summasta.
Yhteispistevalinnassa hakijat laitetaan järjestykseen sen mukaan kuinka paljon he saavat pisteitä YO-kirjoitusten, pääsykoepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden yhteenlaskun.

Lisää tietoa löydät kauppatieteellisen yhteishaun sivuilta.