Johtaminen ja markkinointi-haastavat tehtävät – Hinta 29 €

Johtaminen ja markkinointi-haastavat tehtävät on luotu viimeisille lukukuukausille testaamaan oikeata osaamistasoasi. Tehtävät ovat suurimmalta osin saman tasoisia tai vaikeampia kuin pääsykokeissa yleensä ja haastavat sinut aidosti. Paketti sisältää 90 laadukasta ja vähintään pääsykoetasoista tehtävää. Osa tehtävistä on tätäkin vaikeampia.

Voit tilata tehtävät jo kun aloitat lukuprojektin, mutta suosittelemme tekemään haastavia tehtäviä vasta viimeisimpinä lukukuukausina. Oikein/väärin -väittämät ovat hyvä tukiranka lukemiseen alussa ja keskivaiheilla, mutta parhaan viimeistelyn saat tehtyä haastavien tehtävien avulla. Tehtävät on jaettu tasaisesti kirjojen aiheiden kesken ja ne auttavat sinua löytämään juuri ne aihealueet, joihin sinun kannattaa keskittyä loppua kohden.

Voit tilata Johtaminen ja markkinointi-haastavat tehtävät lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: kylteriksi@gmail.com

Kerro viestissä tuotteen nimen lisäksi yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisään.

Esimerkkitehtävä

Mikä seuraavista klassisia organisaatioteorioita koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Simon (1958) väitti, että ihmiset tekevät päätöksiä rajoitetun rationalisuuden (bounded
rationality) mukaisesti, jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset tekivät ratkaisuja, jotka johtivat tyydyttäviin ratkaisuihin.
2. Klassisissa organisaatioteorioissa tehokkuudella tarkoitettiin organisaation sisäistä
tehokkuutta.
3. Selznick (1957) puhui institutionalisoitumisprosessista, jolla hän tarkoitti sitä, että rationaalisista systeemeistä tulee mekanistisia järjestelmiä.
4. 1900-luvun alkuvuosina pohdittiin paljon sitä, kuinka tulisi organisoitua, jotta voitaisiin saavuttaa mahdollisimman suuri tehokkuus.

Mainokset