Kauppakorkean 2017 pääsykoeanalyysi

Nyt se on taas tämän vuoden osalta ohitse! Toivottavasti moni lähti pääsykokeesta hyvillä mielin. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme tämän vuoden pääsykoetta ja otamme myös hieman kantaa mahdollisiin pisterajoihin. Keskitymme myös siihen, että miten haastava tämän vuoden pääsykoe oli ja kiinnitämme erityistä huomiota myös muutamaan tehtävään. Yleisesti ottaen tämän vuoden pääsykoe tuntui vaikeammalta kuin viime vuoden pääsykoe. Tarkastellaan seuraavaksi kokeen eri osa-alueita.

Johtamisen ja markkinoinnin tehtävät tuntuivat olevan sanamuodoiltaan hyvin erilaisia kuin edellisinä vuosina. Väittämät oli muutamissa tehtävissä hyvinkin vaikeasti muotoiltu tai ainakin hyvin eri lailla muotoiltu kuin kirjassa. Edellisinä vuosina johtamisen ja markkinoinnin väittämät ovat olleet hyvin lähellä kirjan tekstiä. Johtamisen ja markkinoinnin osiosta löytyi ”vanhoja tuttuja kysymyksiä”, mutta myös uusia. Tuttuja kysymyksiä ovat esimerkiksi tehtävät 1, 2, 4, 5 ja 7. On kuitenkin huomattava, että näihinkin tehtäviin väittämät oli väännelty vaikean tuntuisiksi. Tehtävä 3 oli hieman yllättävä ja se saattoi osoittautua vaikeaksi. Yleisesti ottaen tämän vuoden johtamisen ja markkinoinnin monivalintatehtävät tuntuivat hyvin erilaisilta kuin viime vuosina, sillä väittämät oli muotoiltu hyvinkin eri tavalla kuin ennen. Osa tehtävistä myös vaati pikkutarkkaa osaamista. Tämä teema jatkuu erityisesti oikein/väärin -väittämien kohdalla.

Johtamisen ja markkinoinnin osiossa piti muistaa vuosilukuja ja myös nimiä. Näitä painotettiin huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina. Oikein/väärin -väittämissä oli paljon kompia ja ne vaativat yksityiskohtaista muistamista. Nostamme esille erityisesti tehtävän 10, joka kerkesi herättää nopeasti keskustelua. Väittämä on hieman epäselvä ja se on merkattu vääräksi. Kirja ei sano sanasta sanaan, että orgaaninen organisaatiorakenne olisi paras, mutta se viittaa siihen muutamissa kohdin. Tehtävää voi sanoa tulkinnanvaraiseksi, mutta tässä kohtaa tehtävänlaatija on tulkinnut asian niin, että ei voida tehdä päätelmää siitä, että orgaaninen organisaatiorakenne olisi paras. Toisaalta kirja toteaa, että paras rakenne on sellainen, joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa: ”kontingenssiteorian mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa organisaatiorakennetta, vaan organisaatiorakenteen tulee sopeutua ympäristön ominaisuuksiin.” Burnsin ja Stalkerin mukaan ”nopeasti muuttuvissa ympäristöissä työskentelevissä menestyvissä organisaatioissa oli orgaaninen rakenne.” Toisaalta Burnsin ja Stalkerinkin mukaan ”tehokkain organisoituminen on sellainen, joka on sopusoinnussa ympäristön vaatimuksien kanssa:” Näin ollen kirja ei totea, että orgaaninen organisaatiorakenne olisi paras rakenne edes nopeasti muuttuvassa ympäristössä, sillä kirjan mukaan tehokkain rakenne on sellainen, joka on sopusoinnussa ympäristön vaatimuksien kanssa. Toisaalta ”ympäristön vaatimukset” ovat dynaamisessa ympäristössä orgaanisen organisaation kaltaisia. Koska väittämä on merkitty vääräksi, niin joudumme olettamaan, että väittämänlaatija on tulkinnut asian niin, että ei voida nostaa esiin parasta rakennetta. Voisiko oikeasti edes olla olemassa ”yhtä parasta organisaatiorakennetta?” Kirjassa myös todetaan, että ”organisaatiorakenne määräytyy pitkälti ympäristön ominaisuuksien mukaan ja että dynaamisuus viittaa pikemminkin ennustamattomuuteen ja epävarmuuteen kuin muutokseen sinänsä.” Perusteet sille, että miksi väittämä olisi väärin, on löydettävissä ja Kylteriksi.comin mielestä tehtävän oikea vastaus, ”väittämä on väärin”, on perusteltu.

Johtamisen ja markkinoinnin osio oli haastavampi kuin viime vuonna. Kysymykset mittasivat enemmän yksityiskohtien muistamista ja väittämät olivat muotoiltu vaikeammiksi.

Laskentatoimen ja rahoituksen osio saattoi aiheuttaa pitkästä aikaa sen, että pääsykokeeseen on jäänyt virhe. Kyse on tehtävästä 20. Vaihto-omaisuus ei kuulu vaihtuviin vastattaviin, joten tehtävän asetteluin perusteella väittämän 1 tulisi olla oikein. Toisaalta myös väittämä 2 on oikein. Näin ollen kysymys hyvin luultavasti tullaan arvioimaan niin, että molemmat vaihtoehdot 1 ja 2 tullaan hyväksymään oikeiksi. Muuten laskentatoimen ja rahoituksen osio oli melko samanlainen kuin edellisinä vuosina eikä uudenlaisia tehtäviä juurikaan ollut. Tämän vuoden laskentatoimen ja rahoituksen osio ei siis ollut kovinkaan vaikea, jos oli harjoitellut vanhoilla pääsykokeilla, sillä melkein jokainen tehtävä oli samanlainen kuin ennen.

Taloustieteen osio oli hyvin samankaltainen kuin viime vuonna. Tämä itsessään tekee taloustieteen osiosta helpon tuntuisen, sillä toivottavasti jokainen oli harjoitellut viime vuoden pääsykokeella. Näin ollen tämän vuoden taloustieteen osio oli melko saman tasoinen kuin viime vuonna, ehkä jopa helpompi.

Talousmatematiikan osio oli mielenkiintoinen, sillä siinäkin oli muotoiltu väittämät uudella tavalla. Viime pääsykokeissa väittäminä on yleensä ollut vain yksinkertaisesti lukuja, mutta tällä kertaa väittämät olivatkin enemmän sanallisia. Väittämät oli myös tehty niin, että yhdessä tehtävässä sai laskea hieman tavallista enemmän, sillä tehtävässä kysyttiinkin enemmän kuin yhtä asiaa. Koska väittämät olivat osittain sanallisia, niin väittämien tulkitsemisessa myös tuli olla tarkkana. Tällä kertaa talousmatematiikan osiossa myös oli oikeana vaihtoehtona ensimmäistä kertaa ”mikään edellisistä ei pidä paikkaansa.” Jotta tämän vaihtoehdon uskaltaa valita, tulee hakijalla oikeasti olla vahva luotto vastaukseensa.

Yleisesti ottaen tämän vuoden pääsykoe tuntui vaikeammalta kuin viime vuoden. Kokeessa oli paljon ”ansoja” ja väittämät piti oikeasti lukea erittäin tarkasti. Muutamat tulkinnanvaraiset väittämät myös aiheuttivat varmasti vaikeuksia.

Ensi vuoden pääsykoe on näillä näkymillä muuttumassa radikaalisti, jonka vuoksi odotamme innolla näitä muutoksia koskevia päätöksiä. Kiitos tästä vuodesta ja toivottavasti ovi unelmien opiskelupaikkaan aukeaa!

Päivitys 8.6.: Kuten odotettua, kauppatieteet.fi on julistanut virallisesti, että tehtävässä 20 hyväksytään oikeaksi vastaukseksi joko 1 tai 2.

Päivitys 19.6.: Tehtävästä 43 on todettu, että se ei ole yksikäsitteisesti määritelty, jonka vuoksi kyseinen tehtävä on hylätty kokonaan.

Hyvää kesää!

Kylteriksi.com

 

Mainokset

Viime hetken neuvot kauppakorkean pääsykokeisiin

Kauppakorkean pääsykoe on aivan nurkan takana! Tässä blogipostauksessa käymme läpi lyhyesti tärkeimmät viime hetken vinkit ennen suurta päivää!

Unirytmi kannattaa pitää tasaisena etenkin juuri ennen pääsykoetta. Unirytmi kannattaa pitää yllä siten, että heräät joka aamu viimeistään 9. Näin myös pääsykokeisiin mennessä unirytmisi on jo valmiiksi hyvä ja heräät pääsykoeaamuna virkeänä. Tämä helpottaa myös pääsykokeita edeltävänä iltana nukahtamista, vaikka olisit hermostunut! Myös ulkoilu koetta edeltävänä päivänä auttaa nukahtamaan paremmin. Vireystason tärkeyttä pääsykokeissa ei kannata aliarvioida, koska yksikin virhe saattaa olla ratkaiseva sisäänpääsyn suhteen.

Ehkä tärkein ohje kokeeseen on, että et jää jumiin yhteen tehtävään kokeessa, jos et heti keksi ratkaisua. Tee ensin tehtävät, jotka osaat ratkaista heti. Kun olet käynyt kokeen kerran läpi, on aika käydä yksitellen ne tehtävät läpi, joihin et heti muistanut ratkaisua. Näin säästät aikaa ja hermojasi.

Mikäli et osaa kokeessa sadan prosentin varmuudella yli 35 tehtävää oikein, on erittäin tärkeää taktikoida tehtäviin vastaaminen itse koetilanteessa riippuen siitä mihin kouluun haet. Lue taktikoinnista lisää yleisistä vinkeistämme pääsykokeisiin.

Mikäli sinua mietityttää vielä jokin pääsykokeisiin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla: kylteriksi@gmail.com – Pyrimme vastaamaan sinulle heti!

Onnea kokeeseen!

Kylteriksi.com tiimi

Osaa ainakin nämä asiat pääsykokeessa!

Pääsykokeeseen ei ole enää montaa päivää, jonka vuoksi kannattaa tarkastaa, että osaat jokaisesta osa-alueesta tärkeimmät aiheet. Osaathan siis ainakin nämä asiat:

Johtaminen ja markkinointi

Klassiset koulukunnat, Kerinin kuvaus markkinointiajattelun ja markkinointiteorian kehittymisestä, Solbergin yhdeksän strategisen ikkunan malli, erilaiset kansainvälistymisstrategiat, PESTE-analyysi, SWOT-analyysi, viiden kilpailuvoiman malli, mitä on strategia ja minkälaisia haasteita siihen liittyy, 4P-mallin osa-alueet, palvelujen ja tuotteiden erot, palvelujen markkinointi ja johtaminen, kuluttajakäyttäytymisen ja B2B-asiakkaan käyttäytymisen erot, prosessijohtaminen, imago, brändi, maine, henkilöstöjohtamisen kehitys ja mallit.

Laskentatoimi ja rahoitus

Tuloslaskelma ja tase ja niiden erät, IFRS:n erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön, tunnusluvut, WACC, CAPM, välirahoitus, vieraan pääoman kustannus, oman pääoman kustannus, yrityksen ohjausjärjestelmät, kustannuslaskenta, katetuottoanalyysi ja investointilaskelmat.

Taloustiede

Erilaiset kustannuskäsitteet, absoluuttinen ja suhteellinen etu, tarjonta ja kysyntä, ulkoisvaikutukset, monopoli, mittakaavaedut, työn kysyntä, yrittäjyys ja alalletulo, käyttäytymistieteellinen mikrotaloustiede, erilaiset hinnoittelupelit (kannattaa opetella kirjan kolmas kappale erityisen hyvin), strateginen kilpailu oligopolistisilla markkinoilla, kansantalouden tilinpito, talouskehitys ja talouskasvu, suhdannevaihtelut ja käyttäytymistieteellinen makrotaloustiede.

Talousmatematiikka

Korot, indeksit, tasaerälaina ja tasalyhennyslaina.

 

Yllä olevat aiheet ovat hyviä kandidaatteja pääsykokeen kysymyksiksi, jonka vuoksi on suositeltavaa tarkastaa, että osaat nämä aiheet. Pääsykoekirjat sisältävät runsaasti vielä asioita näiden asioiden lisäksi, mutta tähän on nostettu tärkeimpiä asioita. Jos koet hallitsevasi kaikki, tai edes suurimman osan yllä olevista asioista, niin osaamisesi on varmasti hyvällä tasolla pääsykoetta varten.

Keskitä opiskelusi nyt viimeisinä päivinä niihin asioihin, joita et vielä hallitse täydellisesti. On turhaa enää lukea esimerkiksi jotakin kappaletta, jos jo osaat sen asiat. Voit toki vilkaista nopeasti sinulle helppoja aiheita, jotta ne pysyvät tuoreessa muistissa, mutta älä enää opiskele niitä – osaat ne jo!

Onnea pääsykokeeseen!

Kylteriksi.com tiimi

Tilaa THE Koe nyt!

THE Koe on paras tapa simuloida pääsykoetta. Tilaa koe, tyhjennä kalenteristasi neljä tuntia, mene rauhalliseen paikkaan ilman häiriötekijöitä ja aloita kokeen tekeminen.

THE Kokeen idea on yksinkertainen. Se on rakennettu kuin aito pääsykoe ja tehtävät ovat vähintään yhtä vaikeita kuin pääsykokeessa. Tee koe tosissasi kuin se olisi oikea pääsykoe ja jätä kirjat sivuun.

Lähetämme THE Kokeen kaikille sen tilanneille 22.5. Lähetä vastausrivistösi meille ja annamme sinulle pisteesi ja vastaukset sekä vertailut siitä, miten pärjäsit muita kokeen tehneitä vastaan ja vinkkejä juuri sinulle loppuvalmisteluihin pääsykoetta varten. Jokainen kokeen tilannut saa vastaukset ja vertailut 29.5. Voit kuitenkin tilata kokeen 22.5. jälkeenkin tai jopa vielä 29.5. jälkeenkin. Jokaiselle vastausrivistön lähettäjälle lähetetään oikeat vastaukset, vertailu muihin kokeen tekijöihin ja henkilökohtaiset vinkit pääsykoetta varten riippumatta siitä, milloin THE Koe on tilattu!

Saat jopa rahasi takaisin, mikäli saat pääsykokeesta huonommat pisteet kuin THE Kokeesta!  Lähetät meille vain kuvan pistetodistuksestasi, kun saat tulokset. (Huom. Tarjous voimassa vain, mikäli tilaat THE Kokeen erikseen.)

THE Koe on viimeinen tulikokeesi tiellä kauppakorkeaan. Ota härkää sarvista ja tilaa THE Koe nyt vain 10 eurolla lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: kylteriksi@gmail.com tai täyttämällä tilauslomake harjoitustehtävät ja palvelut-sivulla. Huomaathan, että THE Koe sisältyy myös VIP-Pakettiin.

Kerro viestissä tuotteen nimen lisäksi yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä niin nopeasti kuin mahdollista.

Talousmatematiikka-pääsykoeaineisto analyysi

Talousmatematiikka on neljäs osa-alue, jonka osaamista pääsykokeessa mitataan. Tästä osa-alueesta on mahdollista saada 7 pistettä, joka tarkoittaa 17,5 %:a koko kokeen pistemäärästä. Erillistä pääsykoekirjaa ei ole. Talousmatematiikan osio perustuu lukion talousmatematiikan opetussuunnitelmaan.

Koska mitään yksittäistä kirjaa ei ole, voi matematiikan opiskelu yksin olla hankalaa. Matematiikkaa oppii vain laskemalla, joten tehtävien tekeminen on ainoa tapa valmistautua matematiikan osioon. Tehtäviä voi tehdä lukion talousmatematiikan kirjoista, mutta on tärkeää muistaa, että ne eivät lähentele oikean pääsykokeen tehtäviä juurikaan. Pääsykokeessa tehtäviin annetaan valmiiksi vastausvaihtoehdot ja ne on suunniteltu niin, että ne pystytään tekemään melko vaivatta nelilaskimella. Lukion oppikirjojen tehtävät ovat näin ollen täysin erilaisia kuin mitä pääsykokeessa tulee vastaan. Näiden tehtävien tekeminen ei kuitenkaan missään nimessä ole turhaa. Suositeltavaa kuitenkin on, että lasket tehtäviä nelilaskimella niin pitkälle kuin on mahdollista. Nelilaskimen käyttöä on erittäin hyvä harjoitella etukäteen.

Tämän vuoksi tehtäväpaketin hankkiminen on erityisen suositeltavaa. Kylteriksi.com tarjoaa 90 haastavaa pääsykoekysymystä talousmatematiikasta. Nämä tehtävät kattavat koko talousmatematiikan ”pääsykoealueen.” Osaamalla jokaisen Kylteriksi.com harjoitustehtävän, osaat varmasti myös pääsykokeessa vastata jokaiseen talousmatematiikan kysymykseen.

Matematiikan opiskelu on usein hyvin puuduttavaa ja jopa turhauttavaa yksin. Tämän vuoksi voi olla hyödyllistä laskea kaverin kanssa yhdessä. Valmennuskurssin isoin hyöty näkyy nimenomaan matematiikan opiskelussa. Jos jokin asia on epäselvä tai vaikea ymmärtää, voit kysyä opettajalta, joka luultavasti osaa selittää asian huomattavasti selkeämmin. Myös meille voi lähettää sähköpostia kylteriksi@gmail.com, jos jokin asia vaikuttaa hankalalta tai jos jokin tehtävä vaikuttaa erityisen vaikealta tehtäväpaketissamme.

Kokeessa ei tarvitse osata kuin muutama kaava ulkoa. Geometrisen tai aritmaattisen lukujonon tai summan kaavoja ei välttämättä ole pakko osata ulkoa, mutta ne nopeuttavat joidenkin tehtävien tekemistä. Annuiteetin kaava sen sijaan tulee ehdottomasti muistaa ulkoa. Tasaerälainan jäljellä olevan lainan määrän kaavaa ei välttämättä tarvitse osata ulkoa, sillä tämän kaavan kysyminen pääsykokeessa on epätodennäköistä, mutta ei kuitenkaan mahdotonta. Se ei kuitenkaan valtavasti eroa annuiteetin kaavasta, minkä takia sen opetteleminen on melko vaivatonta.

Mitkä sitten ovat tärkeimmät asiat, jotka pääsykokeessa tulisi hallita? Tärkeimmät ovat luultavasti erilaiset laina- ja korkotehtävät. Indeksien osaaminen on myös erittäin tärkeätä. On melkein varmaa, että jonkinlainen tehtävä näistä asioista tulee myös tänä vuonna. Verotuksesta tärkein asia on ehdottomasti arvonlisävero, varsinkin koska siitä ei ole vielä kysytty pääsykokeessa. Pääsykoealue on matematiikankin kohdalla erittäin laaja, jonka takia tämän vuoden pääsykoekysymyksiä on vaikea arvailla. On erittäin suositeltavaa katsoa kahden viime vuoden pääsykokeen talousmatematiikan tehtävät. Niistä saa hyvän kuvan siitä, että minkälaisia kysymyksiä tämän vuoden pääsykokeessa voisi olla.

Talousmatematiikan opettelu vie toisilta paljon enemmän aikaa kuin toisilta. Kaikki aika jonka talousmatematiikan opiskeluun uhraa, palkitaan pääsykokeessa. Vahvan laskurutiinin hankkiminen on erittäin tärkeää, kuten myös tehtävien monipuolinen tekeminen.

Laskemisen iloa

Kylteriksi.com tiimi.

Fiktiota kauppakorkeaan hakemisesta

Viimeksi katsastimme hieman faktoja kauppakorkeaan hakemiseen liittyen. Tänään keskitymme yleisimpiin ja villeimpiin huhuihin, joita kauppakorkeasta liikkuu Internetissä, puskaradiossa ja blogosfääreissä.

Väite: Pääsykoekirjat pitää lukea ainakin 5 kertaa läpi ja jos et lue kokeisiin yli 500 tuntia, ei sinulla ole mahdollisuutta päästä sisään.

On uskomatonta, kuinka usein tähän väitteeseen törmää. Oikeastaan mistä tahansa pääsykokeesta puhuttaessa. Lukiessa pitää muistaa, että jokainen henkilö on yksilöllinen oppija, ja jokainen oppii omalla tavallaan. Tärkeintä on se miten opiskelet, ei se kuinka paljon opiskelet. On erittäin todennäköistä että 100 tunnin opiskeleminen on tehokkaampaa kuin 500 tunnin opiskeleminen.

Väite: Aalto on ainoa oikea kauppakorkeakoulu.

Aallon kauppakorkeakouluun on joka vuosi vaikein päästä, Aalto on rankingeissa korkein ja Aallon työllistymisprosentti on paras – tämä on totta. Mutta kun työelämä lähestyy, sillä ei ole väliä mistä koulusta olet peräisin vaan sillä miten olet verkostoitunut, millainen työntekijä olet ja ennen kaikkea millainen ihminen olet. Suomen kauppakorkeakouluissa ei ole niin suuria eroja, että työnantajat olisivat näistä oikeasti kiinnostuneita. Paljon KTM-papereiden arvosanoja tärkeämpää on se, mitä oikeasti osaat. Työelämässä et pärjää kirjojen ulkoamuistamisella.

Väite: Jos en pääse ensimmäisellä yrityksellä kauppakorkeaan, en ole tarpeeksi älykäs.

Kauppakorkeakoulu on yksi vaikeimpia yhteishakukohteita koko Suomessa. Suurin osa sisäänpäässeistä hakee monta kertaa tai vaihtaa koulua vuoden opiskelun jälkeen tai maisterivaiheessa. Harva pääsee suoraan sinne minne haluaa ja suurin osa niistä, jotka eivät pääse heti, ovat usein jopa tyytyväisempiä kuin heti sisään päässeet. Välivuoden aikana kehityt ja ajatuksesi kehittyvät ja saatat jopa vaihtaa mieltä, siitä mitä haluat elämältäsi. Valmiissa maailmassa ei ole kiire mihinkään.

Tsemppiä kevään viimeisiin viikkoihin!

P.S. Vielä ehdit testaamaan osaamisesi harjoitustehtävien avulla. Loppupuristukseen suosittelemme ennen kaikkea VIP-Pakettia, jolla voit testata aitoa osaamistasi.

Taloustiede pääsykoekirja-analyysi

Pääsykokeessa taloustieteen osiosta on mahdollista saada 7 pistettä. Tämä on siis 17,5% pääsykokeen kokonaispisteistä. Pääsykoekirjana on toista vuotta Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä.

Useampana edeltävänä vuotena pääsykoekirjana on toiminut Matti Pohjolan Taloustieteen oppikirja. Vanhojen pääsykokeiden tarkastelun hyöty on siis rajallinen. Uuteen pääsykoekirjaan päästyämme hieman tarkemmin syventymään, huomasimme kuitenkin, että myös vanhoista pääsykokeista voi löytää tehtäviä, joilla harjoittelua voi tehdä. Osa asioista ovat siis täysin samoja kuin vanhassakin pääsykoekirjassa, mutta ne ovat usein hieman suppeammin selitettyjä. Tehtäväpaketin hankkiminen on kuitenkin erityisen suositeltavaa, sillä kirjassa on myös paljon täysin uusia asioita. Muistathan kuitenkin katsoa erityisesti viime vuoden kokeen, jossa Hyytisen ja Malirannan kirja oli ensimmäistä kertaa.

Kirja eroaa muullakin tavalla paljon vanhasta taloustieteen pääsykoekirjasta. Kaavoille on annettu isompi merkitys, mutta kuvioiden merkitystä on vähennetty. Kirjassa esitetään useita erilaisia funktioita, mutta näiden osaamisen tärkeys pääsykoetta ajatellen on ehkä hieman kyseenalainen. Näistä asioista on erittäin vaikea saada tehtyä hyvää pääsykoekysymystä. Tämä tuntuu olevan koko kirjan teema. Kirjassa esitetään paljon funktioita, kaavoja, taulukoita ja kuvioita, mutta ne on esitetty niin, että niistä on vaikea tehdä kovin haastavia tehtäviä. On hyvinkin mahdollista, että pääsykokeessa nähdään esimerkiksi kysymys pelipuusta, jonka kuva on suoraan kirjasta. Näin tapahtui viime vuonna ja koemme mahdolliseksi, että tänäkin vuonna kokeessa olisi jonkinlainen pelipuu tai ainakin jonkinlainen peliteoriakuvio.

Aiempina vuosina taloustieteen kysymykset ovat harvoin olleet yksinkertaisia väittämätehtäviä, mutta tänä vuonna tilanne saattaa olla toinen. Uudessa kirjassa esitetään erittäin paljon erilaisia teorioita ja tekstiosuudelle on annettu suurta painoa. Tämän takia on hyvinkin todennäköistä, että pääsykokeessa tulee olemaan kaksi tai kolmekin ihan yksinkertaista väittämätehtävää. Väittämätehtävät ovat luonnollisesti helpompia kuin kysymykset, joissa pitää laskea tai ymmärtää kuviota.

Koska taloustieteestä kysytään vain seitsemän kysymystä, niin joitakin asioita jää luonnollisesti kysymättä. Kylteriksi.com tiimi uskoo, että taloustieteen kysymykset rakentuvat pääsykokeessa seuraavasti:

–          Kysymys suhteellisesta edusta tai kysymys kustannuksista

–          Kysymys jonkinlaisesta kaaviosta, johon liittyy monopoli

–          Yksi tai kaksi pelimatriisitehtävää

–          Laskutehtävä kansantalouden tilinpidosta

–          Kaksi tai kolme väittämätehtävää

Tämä on tietenkin vain arvailua, mutta ainakin yllä mainitut asiat kannattaa osata erityisen hyvin. Kirjassa on paljon asiaa, mutta useimmat asioista ovat yksinkertaistettuja versioita verrattuna vanhaan pääsykoekirjaan. Kylteriksi.com tiimi odottaa myös tänä vuonna innolla tämän vuoden pääsykoetehtäviä taloustieteen osalta.

Ensi kerralla tarkastelemme vielä talousmatematiikan osiota.

Kevään jatkoa toivotellen

Kylteriksi.com tiimi